OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------Vyhlášení výzvy do programu Inovace
Byl zahájen příjem žádostí do programu Inovace. Finanční prostředky lze získat na nákup výrobních technologií, na kterých bude vyráběn nový nebo inovovaný produkt, který prošel výzkumem či vývojem. Vhodná je i spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou institucí. Velké podniky nebudou v rámci VII. výzvy podporovány (kromě projektů v oblasti životního prostředí). Příjem žádostí probíhá od 15. 10. 2019 do 15. 1. 2020. O předchozí výzvu byl velký zájem, který dokládá 252 podaných žádostí v
celkovém objemu přes 3 miliardy Kč.


Aktuálně vyhlášená výzva do programu Aplikace umožňuje podnikům čerpat finanční prostředky na osobní náklady firemních vývojových pracovníků, kteří pro firmu realizují vývoj nových produktů, materiálů a technologií. Program je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Žadatelem mohou být malé, střední a velké podniky. Příjem žádostí probíhá od 16. 10. 2019 do 15. 1. 2020.


V září byla vyhlášena nová výzva do programu Potenciál. Cílem programu je poskytnutí dotace na stroje, přístroje, zařízení a stavby (včetně novostavby) určených pro firemní výzkum a vývoj (nové produkty, materiály, technologie, …). Žadatelem mohou být malé a střední podniky. Velké podniky mohou žádat pouze v případě projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a dále v případě přímé spolupráce s malým nebo středním podnikem. Míra podpory je ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Příjem žádostí probíhá od 1. 10. 2019 do 16. 12. 2019.

Cílem programu Proof of concept je podpora transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Podporovanými aktivitami v programu jsou ty, které souvisí s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje. Výzva bude vyhlášena 22. 11. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2019.

V prosinci letošního roku bude vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Výzva bude vyhlášena 13. 12. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 13. 1. 2020. Jedná se o nejoblíbenější výzvu mezi podnikatelskými subjekty. V minulé výzvě bylo přijato 353 projektů v celkové výši cca 761 milionů.

Asistenční centrum, a.s. pomohlo získat Hospodářské komoře ČR projekt, kterým se financuje vzdělávání firem. Firmy nemusí žádat samy o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců, ale pouze sdělí svůj požadavek na školení komoře a ta proplatí náklady na vzdělávání lektorům a vzdělávací firmě
Jak zařídit, aby vám zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci?

Taky vás trápí nedostatek dobrých zaměstnanců? A do toho se vám je konkurence ještě
snaží přetáhnout? Nejste v tom sami! Jak ale zařídit, aby vám zaměstnanci neodcházeli?
Hospodářská komora České republiky připravila na 28. listopadu 2019
už 2. ročník konference pro všechny dobré personalisty a podnikatele s názvem

HR CHYTŘE, letos s podtitulem Aby vám zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci.


                                                                                                                 

JIC PLATINN : koučingový program
Dejte svému podnikání nový impuls
Koučovací program pro zavedené firmy z Jihomoravského kraje

Inovujte s pomocí špičkových expertů
V JIC PLATINN najdete, co je potřeba zlepšit, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy.
Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku.
Bližší informace najdete  ZDE

Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah