OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na seminář
Očekávané novinky v oblasti mezd a pracovního práva pro rok 2020,
         řešení aktuálních problémů ve mzdové praxi roku 2019
který se bude konat ve středu 6.listopadu 2019
Náplň :
Očekávané změny ve mzdách, pracovním právu, sociálním a zdravotním pojištění pro rok 2020.
řešení aktuálních problematických situací ve mzdovém účetnictví. Výklad a praktické příklady.
Obsahem semináře budou také informace ohledně zasílání
pracovních neschopenek na OSSZ elektronicky (platné od ledna 2020) a
změny sociálního a důchodového pojištění na rok 2020.

Určeno:
Mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání aktuálních informací
souvisejících s aktuálním i budoucím stavem legislativy v oblasti mzdového účetnictví.
TISKOVÁ ZPRÁVA

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní


Hospodářská komora České republiky podporuje záměr ministryně financí Aleny Schillerové provést revizi daňových výjimek, zejména v zákoně o daních z příjmů. Hospodářská komora proto navrhuje jako první zrušit zdvojení daňové výhody, které čerpají odboráři a odborové organizace. V souvislosti s dnešním jednáním vlády i tripartity o státním rozpočtu Hospodářská komora upozorňuje, že jen kvůli této výjimce státní kasa ročně tratí téměř 150 milionů korun.

Odboráři a odborové organizace jsou totiž nelogicky a ve vztahu ke všem ostatním poplatníkům nespravedlivě zvýhodněni. Zatímco dobrovolný nebo ze zákona povinný členský příspěvek u všech ostatních organizací v zemi, jako jsou kupř. zaměstnavatelské svazy, profesní komory architektů či advokátů nebo různé zájmové spolky, je vždy zdaněn, a to buď na straně platícího člena, anebo na straně organizace, která příspěvek přijímá, jedinou výjimkou v českém právu jsou příspěvky, které členové odborů ani odborové organizace nezdaňují.

Například jen centrála ČMKOS měla v loňském roce podle veřejně dostupných údajů výnos z členských příspěvků ve výši téměř 29 milionů korun, které nemusela nijak zdanit, a odvést tak do státní kasy 5 a půl milionu korun.

Samotní odboráři jsou přitom rovněž privilegovaní, na rozdíl od mnoha běžných, nikde neorganizovaných poplatníků čerpají daňové výhody, když si svůj příspěvek odečítají z daňového základu. Členské příspěvky odborům jsou totiž podle zákona o daních z příjmů až do určitého limitu odečitatelnými položkami. Každý odborář si tak v praxi snižuje základ daně až o 3 000 korun ročně. Jestliže ČMKOS sdružuje 310 tisíc odborářů, jak tvrdí, pak by teoreticky státní kasu a ostatní daňové poplatníky mohli připravit každoročně až o 140 milionů korun.

Podle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a kvalifikovaných odhadů (řada odborových organizací totiž odmítá zveřejnit údaje o počtu svých členů) bylo před dvěma lety celkově asi 600 tisíc odborově angažovaných zaměstnanců v zemi. Státní rozpočet tak v součtu přichází každý rok až o 270 milionů korun na daních.

Materiál Kvantifikace daňových úlev v České republice za rok 2016 a 2017, který je součástí dokumentace návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020, daňové výhody, které čerpají odboráři, výslovně nevyjmenovává. Hospodářská komora nicméně ministerstvu financí doporučuje zařadit možnost odstranění dvojího nezdanění členských příspěvků odborářů do legislativního procesu
Živnostníci v ohrožení. Lidé jsou přeplacení a není to udržitelné, říká představitelka asociace
Nejsou lidé a současně si za svou práci říkají víc a víc peněz. „Kruh se uzavírá, problém je,
že mzdy rostou výrazně rychleji než produktivita,“ říká Pavla Břečková, místopředsedkyně
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Když to řeknu zjednodušeně, lidé jsou přeplácení a pracují i ti, kteří by pracovat neměli, dodává Břečková.
Mzdové náklady spolu s rostoucími vstupy (zejména energiemi) začínají být faktorem, který ohrožuje
řadu malých a středních firem. „Tlak na mzdy je obrovský, práci dnes najdou i lidé, kteří by ji ve zdravé
ekonomice nikdy nenašli,“ říká Břečková, jejíž asociace zastupuje zhruba půl milionu malých firem.
Za velký problém asociace považuje i fakt, že mzdy nahoru táhne stát. „Proč je to problém?

PROGRAM JIC PLATINN
V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů:
Služba Business Development

V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů: Služba Business Development -Společně se soustředíme zejména na strategické řízení a rozvoj obchodu. Co řešíme nejčastěji? Jak zvýšit prodej. Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky. Služba Cooperation - Zaměřujeme se na vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Usnadňujeme vám prodej technologie, produktů nebo služeb. Služba Organisation -Pomáháme nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat produktivitu. Cílem je optimalizovat využívání zdrojů, jak lidských tak výrobních. Služba Financing - Vypracujeme strategii financování, zprostředkujeme přístup k síti investorů, poradíme s čerpáním veřejných zdrojů. Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku. Bližší informace jsou na www.jic.cz/platinn.cz. Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah