OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------Okresní hospodářská komora Blansko
si Vás dovoluje pozvat na seminář

s vynikajícím lektorem Ing. Jiřím Klímou
Technické zhodnocení a opravy z pohledu daně
z příjmů, DPH a účetnictví

POZOR Nový Termín: úterý 22.září 2020 POZOR

Předmětem tohoto semináře je rozbor klíčové problematiky majetku, ať už hmotného nebo nehmotného, a to pojmů technické zhodnocení a oprava. Jedná se o zřejmě o nejkomplikovanější a nejvíce rozporuplnou oblast daňového práva, na kterou je velké množství vzájemně si protiřečící judikatury. Situaci nevylepšuje ani rozdílné pojetí technického zhodnocení z daňového a z účetního úhlu pohledu. Cílem semináře je prozkoumání rozdílů mezi jednotlivými pojmy a pokus o sjednocení alespoň zásadních výkladových problémů.
Příručka k Elektronické evidenci služeb.

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.
OP PIK - dotace na úspory energií a FVE pro firmy

Využijte možnost získat dotace pro podnikatele z OPPIK na fotovoltaické elektrárny,
informace a příležitost realizovat společné placené poradenství pro získání dotace.

VÍCE ZDEJIC
JIC je zájmové sdružení právnických osob a již 15 let podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mohou měnit svět.
Svými aktivitami přispívá ke konkurenceschopnosti jihomoravských podniků, které pak nabízí kvalifikovaná a pracovní místa v regionu.

JIC nabízí spoustu individuálních služeb a programů, my jsme se v rámci spolupráce zaměřili na:
 
JIC PLATINN - když máte zaběhnutou firmu a chcete dát svému podnikání nový impuls

Co je JIC PLATINN?
JIC PLATINN je program pro zavedené technologické firmy z Jihomoravského kraje. Pomocí konzultací s vámi vybraným
expertem získáte nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

Kdo se do může přihlásit?
Přihlásit se může jakákoli technologická firma starší než 3 roky se sídlem v Jihomoravském kraji, která má více než 10 zaměstnanců.

Co mi může přinést?
Majitelé firem jsou většinou zvyklí rozhodovat sami a nemají poradce, se kterým by mohli probrat svá rozhodnutí. Díky programu JIC PLATINN získáte “parťáka” v osobě zkušeného experta, který se na firmu podívá nezaujatým okem a dodá vám odvahu udělat ty správné kroky v rozvoji firmy.

Jak funguje?
Vaše firma nejprve absolvuje analýzu inovačních příležitostí - zjistíme, ve kterých oblastech je silná a kde má naopak rezervy. Následuje 1. fáze, ve které s expertem naplánujete plán potřebných změn. Pokud potřebujete pomoci i s realizací změn, můžete pokračovat do 2. fáze. V rámci programu JIC PLATINN nabízíme 4 typy služeb: Business, Organisation, Partnership a Financing.

Kolik se platí?
V rámci 4 služeb Business Development, Financing, Organisation, a Cooperation máte inovační analýzu i prvních 40 hodin konzultací s expertem zdarma. Ve druhé fázi implementace inovačního projektu můžete mít dalších 80 hodin konzultací a přispíváte na 50 % nákladů.

Více informací o JIC PLATINN naleznete zde:

Krátká ukázka:

V případě zájmu o JIC PLATINN nás neváhejte kontaktovat.
OHK Blansko - tel.: 734 546 789, e-mail: ohk-blansko@seznam.cz


Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah