OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality---------------------


Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na seminář
Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech, novinky pro rok 2019
Úterý 4.prosince 2018  od  9: 00–13:45 hodin(prezence 8:30 – 9:00 hod.)
Místo konání :Městský úřad Boskovice

Okresní hospodářská komora Blansko
si Vás dovoluje pozvat na seminář
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a příprava na roční zúčtování za rok 2018
Středa 14.listopadu 2018  od  9: 00–13:45 hodin(prezence 8:30 – 9:00 hod.)
Místo konání :Městský úřad Boskovice

OHK Blansko pro vás připravila seminář :
Daňové a účetní aktuality 2018 a 2019
Termín semináře : středa 24.10.2018 v době od 9 : 14,00 hodin

Místo konání : MěÚ Boskovice, náměstí T.G.Masaryka

Cena: člen OHK Blansko : 600,--Kč/os  vč. DPH , nečlen 1200,-- Kč/os. vč. DPH
Cílem semináře je seznámit posluchače s nejdůležitějšími změnami v účetních a daňových předpisech platných pro rok 2019. Část semináře bude rovněž věnována změnám těchto předpisů přijatých v průběhu roku 2018, jejichž znalost je nezbytná pro správné sestavení účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2018.
--

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás pozvali na mezinárodní energetickou konferenci Hospodářské komory ČR „Budoucnost jaderné energetiky v ČR“, která se uskuteční v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v úterý 2. října 2018 od 14:00 do 17:30 v hotelu Holiday Inn Brno, Křížkovského 20 (součást areálu Veletrhy Brno).
Na konferenci vystoupí s diskuzními příspěvky klíčoví představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu, vrcholní představitelé institucí státní správy ovlivňujících energetickou politiku státu, zástupci státní energetické společnosti ČEZ, nejvýznamnější zahraniční společnosti, které jsou v dnešní době schopny nabídnout výstavbu jaderného bloku a další.
Cílem konference je shrnutí aktuálního stavu dostavby jaderných elektráren v ČR, diskuze s představiteli státu o reálných cestách, kterými se vydá jaderná energetika v ČR, a potenciálu, který pro české firmy a celou ekonomiku dostavba jaderných elektráren přináší.

Na konferenci vystoupí například:

Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR
MUDr. Jiří Běhounek, poslanec PČR, hejtman Kraje Vysočina
Ing. René Neděla, náměstek ministryně průmyslu a obchodu
Ing. Bohdan Zronek, člen představenstva Skupiny ČEZ, ředitel divize jaderná energetika
Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI

Program bude zveřejněn 2 týdny před konáním konference.
Vstupné pro předem zaregistrované účastníky je zdarma, kapacita sálu je omezená!
Registrace probíhá prostřednictvím tohoto Registračního formuláře.Pozvánka na seminář Jak vyplnit projektovou žádost v systému MS 2014+

  
TISKOVÝ MONITOR
Zprávy
Právo: ANO odmítá zrušit karenční dobu. Hospodářský výbor Sněmovny včera vyslyšel apel prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, aby poslanci zachovali třídenní karenční dobu. Vedle pravicové opozice se proti návrhu zrušit karenci vyslovili také poslanci ANO.


Ochrana osobních údajů ve firmách v době účinnosti GDPR
Propagace programu
"Dotace pro začínající podnikatele na podporu řemeslných činností"


Udržitelné fungování veřejného sektoru se neobejde bez diferenciace v odměňování
Odboráři na svém sjezdu volají po plošném zvýšení mezd ve veřejném sektoru. Je si třeba uvědomit, že průměrný plat ve veřejném sektoru předběhl průměrnou mzdu v sektoru soukromém a že zdrojem všech odměn vyplácených státem svým zaměstnancům jsou daně a odvody uhrazené podnikateli a jejich zaměstnanci.


Dotační informační newsletter - červenec 2018
Vyhlášená výzva III programu Nemovitosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 22. června 2018 Výzvu III programu podpory Nemovitosti. Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Číst dále →

Oznámení o vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace
Dne 16. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu VI. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Číst dále →

Navýšení alokace výzvy IV. programu Inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy IV programu Inovace - Inovační projekt. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a v souladu s parametry a textem Výzvy IV programu Inovace ŘO navyšuje alokaci této Výzvy IV o 1,24 mld. Kč na celkovou sumu 4,24 mld. Kč (z původní sumy 3 mld. Kč). Číst dále →

Vyhlášená výzva III. programu Úspory energie v SZT
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 11. června 2018 Výzvu III programu podpory Úspory energie v SZT. Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Číst dále →

Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 25. června 2018 Výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby zaměřenou na aktivitu zřizování a provoz center sdílených služeb. V rámci této IV. Výzvy mohou malé, střední i velké podniky získat dotaci 3 – 100 mil. Kč na zřizování a provoz center sdílených služeb a to až do výše 45 % způsobilých výdajů. Číst dále →

Vyhlášení výzvy III programu podpory Školicí střediska
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 26. června 2018 Výzvu III programu podpory Školicí střediska. V rámci této výzvy mohou malé a střední podniky získat dotaci až 50 % na výstavbu nových školicích center, rekonstrukci školicích center, pořízení vybavení školicích prostor či pořízení vzdělávacích programů v rozmezí 500 tis. – 5 mil. Kč. Číst dále →

Analýza čerpání OP dle krajů a prioritních os
Asistenční centrum zpracovalo analýzu čerpání operačních programů podle jednotlivých krajů a prioritních os. Nejvíce na jednoho obyvatele čerpal z Evropských fondů Jihomoravský kraj. Nejméně naopak čerpal Královehradecký kraj. Číst dále →
 
  
Výběr aktuálních dotačních výzev

III. výzva NEMOVITOSTI
III. výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA Číst dále →


 Příručka k novým pravidlům ochrany osobních údajů od Hospodářské komory ČR

Studenti se setkali s podnikateli
OHK Blansko uspořádala dne 7. 6. 2018 setkání podnikatelů se studenty a zástupci středních škol, na kterém se řešila vzájemná spolupráce v regionu. Setkání se zúčastnili studenti Vyšší odborné ekonomické a zdravotnické školy a Střední školy Boskovice, Střední školy André Citroëna Boskovice a  Střední průmyslové školy Jedovnice.Číst dále →


  
TISKOVÁ ZPRÁVA
Hospodářská komora podporuje návrh občanských demokratů vrátit živnostníkům limity výdajových paušálů na 2 mil. Kč  Číst dále →

HK ČR: GDPR je tady! Hospodářská komora je připravena firmám pomáhat


Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat již v červnu....

Od června 2018 bude zavedena nová nemocenská dávka, a to dlouhodobé  ošetřovné. S podmínkami uplatnění i tiskopisy to bude složitější.  V článku vysvětluje ČSSZ.     

OP PIK - PO 2 - Marketing (3. výzva)
Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Žadateli jsou malé a střední podniky.
Výše dotace činí 50 % způsobilých nákladů, mezi které patří účast na zahraničních veletrzích a výstavách (až 15 během realizace projektu),
propagační materiály zadarmo distribuované na těchto veletrzích a výstavách a doprava exponátů a výstavního stánku.
Projekt může být realizován (stačí formou zdanitelného plnění na faktuře) až do října 2020, způsobilé výdaje je možné vynakládat ode dne podání
žádosti o podporu, doba vyhodnocování žádosti je cca 6 měsíců.
Minimální výše rozpočtu je 400 tisíc Kč.
Maximální % dotace: 50% Status: Otevřený
Maximální dotace: 4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 04. 2018
Poslední změna: 22.12.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod
7. 2. 2018
Od  února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohodUpravuje se účast na  pojištění u dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu. Více  zaměstnanců, především brigádníků, bude…celý článek


Obchod a služby HK ČR
10. 1. 2018

Příručky pro podnikání
20. 9. 2017
Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
15. 2. 2017Návrat na obsah