OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------

Workshop k problematice GDPR - shrnutí zkušeností

Vážení podnikatelé, rádi bychom Vás pozvali na bezplatný Workshop k GDPR, který se uskuteční
v úterý 17. září 2019 od 13:00 – 15:00 hod.
v sídle Hospodářské komory České republiky
(FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, vchod A, 4. patro).
Obsahem workshopu bude krátké shrnutí zkušeností po roce účinnosti GDPR, přiblížení nejčastějších chyb,
odpovědi na nejčastější dotazy a především prostor pro Vaše individuální dotazy.
Všechny otázky k dané problematice Vám na místě zodpoví PhDr. Miroslava Matoušová, poradkyně předsedkyně ÚOOÚ,
a dále JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. z advokátní kanceláře Felix a spol.
Svou účast ,prosím, potvrzujte do konce srpna t.r.  na e-mail : vnitrnikomunikace@komora.czRegistrovat vozidla a vydávat palubní jednotky pro nový mýtný systém bude Hospodářská komora
24.07.2019 Miroslav Diro
Hospodářská komora České republiky bude registrovat vozidla, jejich provozovatele a plátce mýtného, vydávat a provádět zpětný odběr palubních jednotek v rámci nového satelitního mýtného systému, který bude spuštěn 1. prosince 2019. Vyplývá to z dohody, kterou s Hospodářskou komorou uzavřel nový provozovatel mýtného, společnost CzechToll.

Poslanci se inspirovali Právním elektronickým systémem Hospodářské komory a zavádějí revoluci v přijímání      nových zákonů. Každý občan tak bude mít přehled o svých povinnostech, které mu stát ukládá
Poslanci budou na své schůzi hlasovat, jakým způsobem budou přijímány zákony. Nově by přehled povinností, které občanům každý nový zákon či novela ukládá, měl být výslovně uveden v jeho příloze. Obdobnou zákonodárnou iniciativu prosazovala Hospodářská komora už před dvěma lety pro Právní elektronický systém pro podnikatele (PES).

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe způsobují nejen podnikatelům ale všem občanům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. To vede k situacím, kdy státní kontrolní orgány v různých regionech postupují při kontrolách různě. Navíc praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci a soudy. Soupisy povinností tak pomůžou jim i dozorovým orgánům při výkladu zákonů.

Pokud poslanci k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (sněmovní tisk 256), přijmou tento pozměňovací návrh Marka Bendy a dalších poslanců, občané i stát budou postupně dostávat do rukou jednoznačné soupisy nově ukládaných povinností, které musí podle zákonů plnit.
Namísto zdlouhavého studování nepřehledných zákonů si do budoucna pro přiměřenou orientaci vystačí pouze se strukturovanou tabulkou obsahující jejich zákonné povinnosti. Jednalo by se o revoluční změnu, která zpřístupní právo všem jeho uživatelům.
Novinka umožní také rychlejší rozšiřování Právního elektronického systému, který je dnes jediným elektronickým systémem, v němž podnikatelé zjistí své zákonné povinnosti. Hospodářská komora jej spustila na vlastní náklady po více než dvouletém vývoji letos na konci května i díky spolupráci na analýze zákonů s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministr resortu Karel Havlíček zároveň v květnu uvedl, že hledá cestu, aby PES byl zpřístupněn všem podnikatelům zdarma.Zrušení karenční doby
Nemocenská se vyplácí znovu už od prvního dne nemoci. Od 1.7.2019 po deseti letech končí v České republice karenční doba, zaměstnanci tak budou znovu dostávat náhradu mzdy i za první tři dny nemoci. Zrušení karence dlouhodobě kritizuje Hospodářská komora, podle níž opatření výrazně ekonomicky zatíží zejména malé a střední podniky a vzroste fiktivní nemocnost
Akce OHK Blansko
"Propojením studentů středních škol a žáků základních škol
s  podnikatelskou sférou" spojené s golfovým  turnajem
" O pohár starosty města Blansko"

Okresní hospodářská komora Blansko uspořádala 5 června 2019
další akci v rámci svého programu "PODNIKATELÉ A ŠKOLY SPOLEČNĚ".
Akce s názvem " Propojením studentů středních škol a žáků základních škol
s  podnikatelskou sférou" se uskutečnila v prostorách GOLF &  SKI RESORTU,
Kořenec u Boskovic. Formou diskuze se představili studenti boskovických středních škol ,
kteří žákům 8. ročníku základní školy přednesli informace, proč si vybrali právě svůj učební
či studijní obor, zda si ho vybrali sami či spolu s rodiči, jak jsou spokojeni, co jim přináší a také
jaké mají představy , co budou dělat po studiu. Žáci základních škol se  představili s tím,
co je baví , zda již mají představu, kam po ukončení základní školy ....
Přítomní hosté paní senátorka Jaromíra Vítková, ředitel Krajské hospodářské komory JM  Brno
Tomáš Psota, ředitel a zakladatel projektu A PODNIKNI TO! Jakub Tížek přednesli velmi přínosné
příspěvky a také představitelé firem z členské základny OHK Blansko přispěli k tomuto tématu.
Na základě toho se žáci a studenti začali zajímat o různé informace a diskuze byla velmi plodná.
V doprovodném programu se uskutečnil golfový turnaj "O pohár starosty města Blansko". Poháry
vítězům však předával starosta města Boskovice Ing.Jaroslav Dohnálek.
Okresní hospodářská komora Blansko podporuje záměr senátorky
Ing.Jaromíry Vítkové o prosazení čtyřletého učebního oboru ukončeného
maturitou, kdy by byly  automaticky po třech letech vykonány zkoušky na učňovský list.
První schůzky v senátu ČR, kdy byl tento návrh představen, se zúčastnil předseda OHK Blansko pan Ivo Lizna

PROGRAM JIC PLATINN
V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů:
Služba Business Development

V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů: Služba Business Development -Společně se soustředíme zejména na strategické řízení a rozvoj obchodu. Co řešíme nejčastěji? Jak zvýšit prodej. Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky. Služba Cooperation - Zaměřujeme se na vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Usnadňujeme vám prodej technologie, produktů nebo služeb. Služba Organisation -Pomáháme nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat produktivitu. Cílem je optimalizovat využívání zdrojů, jak lidských tak výrobních. Služba Financing - Vypracujeme strategii financování, zprostředkujeme přístup k síti investorů, poradíme s čerpáním veřejných zdrojů. Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku. Bližší informace jsou na www.jic.cz/platinn.cz. Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah