OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality---------------------


  Odbor vnější komunikace středa, 14. listopadu 2018


Okresní hospodářská komora Blansko
si Vás dovoluje pozvat na seminář
Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech, novinky pro rok 2019
 
Úterý 4.prosince 2018  od  9: 00 – 13: 45hodin
(prezence 8:30 – 9:00 hod.)


Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/
Propagace programu
"Dotace pro začínající podnikatele na podporu řemeslných činností"


Udržitelné fungování veřejného sektoru se neobejde bez diferenciace v odměňování
Odboráři na svém sjezdu volají po plošném zvýšení mezd ve veřejném sektoru. Je si třeba uvědomit, že průměrný plat ve veřejném sektoru předběhl průměrnou mzdu v sektoru soukromém a že zdrojem všech odměn vyplácených státem svým zaměstnancům jsou daně a odvody uhrazené podnikateli a jejich zaměstnanci.


Dotační informační newsletter - červenec 2018
Vyhlášená výzva III programu Nemovitosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 22. června 2018 Výzvu III programu podpory Nemovitosti. Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Číst dále →

Oznámení o vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace
Dne 16. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu VI. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Číst dále →

Navýšení alokace výzvy IV. programu Inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy IV programu Inovace - Inovační projekt. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a v souladu s parametry a textem Výzvy IV programu Inovace ŘO navyšuje alokaci této Výzvy IV o 1,24 mld. Kč na celkovou sumu 4,24 mld. Kč (z původní sumy 3 mld. Kč). Číst dále →

Vyhlášená výzva III. programu Úspory energie v SZT
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 11. června 2018 Výzvu III programu podpory Úspory energie v SZT. Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Číst dále →

Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 25. června 2018 Výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby zaměřenou na aktivitu zřizování a provoz center sdílených služeb. V rámci této IV. Výzvy mohou malé, střední i velké podniky získat dotaci 3 – 100 mil. Kč na zřizování a provoz center sdílených služeb a to až do výše 45 % způsobilých výdajů. Číst dále →

Vyhlášení výzvy III programu podpory Školicí střediska
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 26. června 2018 Výzvu III programu podpory Školicí střediska. V rámci této výzvy mohou malé a střední podniky získat dotaci až 50 % na výstavbu nových školicích center, rekonstrukci školicích center, pořízení vybavení školicích prostor či pořízení vzdělávacích programů v rozmezí 500 tis. – 5 mil. Kč. Číst dále →

Analýza čerpání OP dle krajů a prioritních os
Asistenční centrum zpracovalo analýzu čerpání operačních programů podle jednotlivých krajů a prioritních os. Nejvíce na jednoho obyvatele čerpal z Evropských fondů Jihomoravský kraj. Nejméně naopak čerpal Královehradecký kraj. Číst dále →
 
  
Výběr aktuálních dotačních výzev

III. výzva NEMOVITOSTI
III. výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA Číst dále →


 Příručka k novým pravidlům ochrany osobních údajů od Hospodářské komory ČR

Studenti se setkali s podnikateli
OHK Blansko uspořádala dne 7. 6. 2018 setkání podnikatelů se studenty a zástupci středních škol, na kterém se řešila vzájemná spolupráce v regionu. Setkání se zúčastnili studenti Vyšší odborné ekonomické a zdravotnické školy a Střední školy Boskovice, Střední školy André Citroëna Boskovice a  Střední průmyslové školy Jedovnice.Číst dále →HK ČR: GDPR je tady! Hospodářská komora je připravena firmám pomáhat


Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat již v červnu....

Od června 2018 bude zavedena nová nemocenská dávka, a to dlouhodobé  ošetřovné. S podmínkami uplatnění i tiskopisy to bude složitější.  V článku vysvětluje ČSSZ.     

OP PIK - PO 2 - Marketing (3. výzva)
Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Žadateli jsou malé a střední podniky.
Výše dotace činí 50 % způsobilých nákladů, mezi které patří účast na zahraničních veletrzích a výstavách (až 15 během realizace projektu),
propagační materiály zadarmo distribuované na těchto veletrzích a výstavách a doprava exponátů a výstavního stánku.
Projekt může být realizován (stačí formou zdanitelného plnění na faktuře) až do října 2020, způsobilé výdaje je možné vynakládat ode dne podání
žádosti o podporu, doba vyhodnocování žádosti je cca 6 měsíců.
Minimální výše rozpočtu je 400 tisíc Kč.
Maximální % dotace: 50% Status: Otevřený
Maximální dotace: 4 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 04. 2018
Poslední změna: 22.12.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod
7. 2. 2018
Od  února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohodUpravuje se účast na  pojištění u dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu. Více  zaměstnanců, především brigádníků, bude…celý článek


Obchod a služby HK ČR
10. 1. 2018

Příručky pro podnikání
20. 9. 2017
Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
15. 2. 2017Návrat na obsah