OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------


OHK Blansko připravuje seminář " Roční zúčtování daně"

Termín : 6. února 2020
Místo : MěÚ Boskovice, velká zasedací místnost přízemí
Lektorka : Ing. Renata Ondroušková
Cena : člen OHK 600,-- Kč vč.DPH
nečlen 1.100,--Kč vč.DPH
OHK Blansko uspořádala dne 9.prosince 2019 "Neformální setkání mezi zástupci podnikatelů a vedením středních
škol v regionu Blansko, Boskovice". Setkání podpořila svou  účastí  i senátorka Ing. Jaromíra VítkováByl zahájen příjem žádostí do programu Inovace. Finanční prostředky lze získat na nákup výrobních technologií, na kterých bude vyráběn nový nebo inovovaný produkt, který prošel výzkumem či vývojem. Vhodná je i spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou institucí. Velké podniky nebudou v rámci VII. výzvy podporovány (kromě projektů v oblasti životního prostředí). Příjem žádostí probíhá od 15. 10. 2019 do 15. 1. 2020. O předchozí výzvu byl velký zájem, který dokládá 252 podaných žádostí v
celkovém objemu přes 3 miliardy Kč.


Aktuálně vyhlášená výzva do programu Aplikace umožňuje podnikům čerpat finanční prostředky na osobní náklady firemních vývojových pracovníků, kteří pro firmu realizují vývoj nových produktů, materiálů a technologií. Program je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Žadatelem mohou být malé, střední a velké podniky. Příjem žádostí probíhá od 16. 10. 2019 do 15. 1. 2020.


V září byla vyhlášena nová výzva do programu Potenciál. Cílem programu je poskytnutí dotace na stroje, přístroje, zařízení a stavby (včetně novostavby) určených pro firemní výzkum a vývoj (nové produkty, materiály, technologie, …). Žadatelem mohou být malé a střední podniky. Velké podniky mohou žádat pouze v případě projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a dále v případě přímé spolupráce s malým nebo středním podnikem. Míra podpory je ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Příjem žádostí probíhá od 1. 10. 2019 do 16. 12. 2019.


Cílem programu Proof of concept je podpora transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Podporovanými aktivitami v programu jsou ty, které souvisí s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje. Výzva bude vyhlášena 22. 11. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2019.

V prosinci letošního roku bude vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Výzva bude vyhlášena 13. 12. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 13. 1. 2020. Jedná se o nejoblíbenější výzvu mezi podnikatelskými subjekty. V minulé výzvě bylo přijato 353 projektů v celkové výši cca 761 milionů.

Asistenční centrum, a.s. pomohlo získat Hospodářské komoře ČR projekt, kterým se financuje vzdělávání firem. Firmy nemusí žádat samy o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců, ale pouze sdělí svůj požadavek na školení komoře a ta proplatí náklady na vzdělávání lektorům a vzdělávací firmě

PROGRAM JIC PLATINN
V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů:
Služba Business Development

V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů: Služba Business Development -Společně se soustředíme zejména na strategické řízení a rozvoj obchodu. Co řešíme nejčastěji? Jak zvýšit prodej. Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky. Služba Cooperation - Zaměřujeme se na vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Usnadňujeme vám prodej technologie, produktů nebo služeb. Služba Organisation -Pomáháme nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat produktivitu. Cílem je optimalizovat využívání zdrojů, jak lidských tak výrobních. Služba Financing - Vypracujeme strategii financování, zprostředkujeme přístup k síti investorů, poradíme s čerpáním veřejných zdrojů. Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku. Bližší informace jsou na www.jic.cz/platinn.cz. Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah