OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------

Živnostníci v ohrožení. Lidé jsou přeplacení a není to udržitelné, říká představitelka asociace
Nejsou lidé a současně si za svou práci říkají víc a víc peněz. „Kruh se uzavírá, problém je,
že mzdy rostou výrazně rychleji než produktivita,“ říká Pavla Břečková, místopředsedkyně
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Když to řeknu zjednodušeně, lidé jsou přeplácení a pracují i ti, kteří by pracovat neměli, dodává Břečková.
Mzdové náklady spolu s rostoucími vstupy (zejména energiemi) začínají být faktorem, který ohrožuje
řadu malých a středních firem. „Tlak na mzdy je obrovský, práci dnes najdou i lidé, kteří by ji ve zdravé
ekonomice nikdy nenašli,“ říká Břečková, jejíž asociace zastupuje zhruba půl milionu malých firem.
Za velký problém asociace považuje i fakt, že mzdy nahoru táhne stát. „Proč je to problém?
Očekávané novinky v oblasti mezd a pracovního práva
pro rok 2020,
řešení aktuálních problémů ve mzdové praxi roku 2019

seminář se bude konat ve středu 6.listopadu 2019 od 9:00  hodin v zasedací místnosti
MěÚ Boskovice.

Lektorka : Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně a lektorka, která se dlouhodobě
zaměřuje na danou problematiku.

Obsah:
Očekávané změny ve mzdách, pracovním právu, sociálním a zdravotním pojištění pro rok 2020,

Řešení aktuálních problematických situací ve mzdovém účetnictví. Výklad a praktické příklady.

Určeno:
Mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání aktuálních
informací souvisejících s aktuálním i budoucím stavem legislativy v oblasti
mzdového účetnictví.
·        Průměrná měsíční mzda pro rok 2020, změny aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví  
·        Minimální a zaručená mzda, aktuální a budoucí stav, dopad do mzdové praxe
·        Novela zákoníku práce, její dopad do mzdové praxe
·        Aktuální a očekávané změny v oblasti daně z příjmů
·        Slevy a daňové zvýhodnění aktuálně
·        Životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
·        Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
·        Srážková daň
·        Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění
·        Zaměstnání malého rozsahu
·        Srážky ze mzdy
·        Aktuality ke dni konání semináře
·        Příklady k očekávaným novinkám v oblasti mezd
·        Dotazy a diskuse

Cena pro členy OHK Blansko : 600,-- Kč vč.DPH
Cena pro nečleny:                   1000,-- Kč vč.DPH

Pozn. Oficiální pozvánka bude včas přidána na webové stránky.Krajská exportní konference

Exportní konference se uskuteční 19. září 2019 v Brně. Ve dvou panelech zde vystoupí prominentní řečníci z řad Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Československé obchodní banky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti apod.

Panelisté budou odpovídat na otázky spadající do oblastí: KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu), CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce), KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele), POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ. Tato struktura se promítá i v brožuře speciálně vytvořené pro účastníky Krajských exportních konferencí „Jak se prosadit ve světě – Průvodce pro úspěšné exportéry“.

Další podrobnosti, program a možnost bezplatného přihlášení do 16. září 2019 k dispozici ZDE

Workshop k problematice GDPR - shrnutí zkušeností

Vážení podnikatelé, rádi bychom Vás pozvali na bezplatný Workshop k GDPR, který se uskuteční
v úterý 17. září 2019 od 13:00 – 15:00 hod.
v sídle Hospodářské komory České republiky
(FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, vchod A, 4. patro).
Obsahem workshopu bude krátké shrnutí zkušeností po roce účinnosti GDPR, přiblížení nejčastějších chyb,
odpovědi na nejčastější dotazy a především prostor pro Vaše individuální dotazy.
Všechny otázky k dané problematice Vám na místě zodpoví PhDr. Miroslava Matoušová, poradkyně předsedkyně ÚOOÚ,
a dále JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. z advokátní kanceláře Felix a spol.
Svou účast ,prosím, potvrzujte do konce srpna t.r.  na e-mail : vnitrnikomunikace@komora.cz

Akce OHK Blansko
"Propojením studentů středních škol a žáků základních škol
s  podnikatelskou sférou" spojené s golfovým  turnajem
" O pohár starosty města Blansko"

Okresní hospodářská komora Blansko uspořádala 5 června 2019
další akci v rámci svého programu "PODNIKATELÉ A ŠKOLY SPOLEČNĚ".
Akce s názvem " Propojením studentů středních škol a žáků základních škol
s  podnikatelskou sférou" se uskutečnila v prostorách GOLF &  SKI RESORTU,
Kořenec u Boskovic. Formou diskuze se představili studenti boskovických středních škol ,
kteří žákům 8. ročníku základní školy přednesli informace, proč si vybrali právě svůj učební
či studijní obor, zda si ho vybrali sami či spolu s rodiči, jak jsou spokojeni, co jim přináší a také
jaké mají představy , co budou dělat po studiu. Žáci základních škol se  představili s tím,
co je baví , zda již mají představu, kam po ukončení základní školy ....
Přítomní hosté paní senátorka Jaromíra Vítková, ředitel Krajské hospodářské komory JM  Brno
Tomáš Psota, ředitel a zakladatel projektu A PODNIKNI TO! Jakub Tížek přednesli velmi přínosné
příspěvky a také představitelé firem z členské základny OHK Blansko přispěli k tomuto tématu.
Na základě toho se žáci a studenti začali zajímat o různé informace a diskuze byla velmi plodná.
V doprovodném programu se uskutečnil golfový turnaj "O pohár starosty města Blansko". Poháry
vítězům však předával starosta města Boskovice Ing.Jaroslav Dohnálek.
Okresní hospodářská komora Blansko podporuje záměr senátorky
Ing.Jaromíry Vítkové o prosazení čtyřletého učebního oboru ukončeného
maturitou, kdy by byly  automaticky po třech letech vykonány zkoušky na učňovský list.
První schůzky v senátu ČR, kdy byl tento návrh představen, se zúčastnil předseda OHK Blansko pan Ivo Lizna

PROGRAM JIC PLATINN
V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů:
Služba Business Development

V programu JIC PLATINN odhalíte inovační příležitosti, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy. Jedná se o tyto oblasti služeb s pomocí špičkových expertů: Služba Business Development -Společně se soustředíme zejména na strategické řízení a rozvoj obchodu. Co řešíme nejčastěji? Jak zvýšit prodej. Jak najít nové prodejní kanály. Jak pečovat o zákazníky. Služba Cooperation - Zaměřujeme se na vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Usnadňujeme vám prodej technologie, produktů nebo služeb. Služba Organisation -Pomáháme nastavit interní procesy a díky tomu zvyšovat produktivitu. Cílem je optimalizovat využívání zdrojů, jak lidských tak výrobních. Služba Financing - Vypracujeme strategii financování, zprostředkujeme přístup k síti investorů, poradíme s čerpáním veřejných zdrojů. Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku. Bližší informace jsou na www.jic.cz/platinn.cz. Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah