Členství v komoře - OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
Proč se stát členem

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Nejsou to vyhozené peníze ten členský příspěvek?
Rozhodně  nikoliv, ale musím být sám aktivním členem, který se snaží sdružení  posunout dále a využít možností, které z členství vyplývají. Musím  uplatňovat své vlastní představy, prezentovat své náměty. Jedině  aktivním přístupem dosáhnu prosazení svých cílů a musím si uvědomit, že  některé své zájmy jako jednotlivec neprosadím. Pokud se mé myšlenky  ubírají tímto směrem, peníze za své členství nevyhodím. Členský  příspěvek činí 500 Kč pro fyzickou osobu a 5 000 Kč pro právnickou osobu  ročně.

Členstvím získáte nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:


PRESTIŽ
Členství  v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako  prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás
i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ
Hospodářské  komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery,  organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy  a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete  mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní  kontakty.
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFORMACE
Každý  člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz,  je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech  či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů,  odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská  komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis Informační místo  pro podnikatele. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Nelíbí  se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora  České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování.
I Vy  se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

ODBORNOST
Vzdělání  je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení  a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás  a Vašich zaměstnanců.

JEDNOTA
K  čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky  hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého  a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING
Na  formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete  budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory
a předávat a získávat  zkušenosti a inspiraci.

EXPORT
Chcete  proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti?  Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky  podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se  zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do
České republiky.
SLEVY
Každý  člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou  komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou  a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru  produktů a firem hospodářské komory.

ETIKA
Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena  Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám
dá  mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Členství v komoře
Členskou  základnu tvoří na základě dobrovolného členství zájemci z řad  podnikatelů, bez rozdílu velikosti společnosti, základního jmění nebo  obratu. OHK Blansko poskytuje svoje služby všem členům bez rozdílu.  Služby specifikuje dle požadavků firmy.
Členství u OHK Blansko je  dobrovolné, vzniká dnem projednání přijaté přihlášky představenstvem  komory a zaplacením členského příspěvku.

Výše členského příspěvku
Roční členský příspěvek OHK Blansko činí 500 Kč pro fyzické osoby a 5 000 Kč pro právnické osoby.

Kdo se může stát členem OHK Blansko
·         každá právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list
každá právnická a fyzická osoba, která má sídlo na území České republiky


Přihláška za člena ke stažení
doc 166,5 kb ZDE
Návrat na obsah