Členství v komoře - OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah

Okresní hospodářská komora Blansko je nevládní neziskovou organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. Členství v OHK Blansko umožňuje firmě a všem jejím zaměstnancům využívat služeb zdarma nebo s výraznou slevou.

Proč se stát členem?

             • člen je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané OHK Blansko.
             • je zvýhodňován slevami ve všech poskytovaných službách.
             • jsou mu přednostně zasílány informace.
             • je bezplatně zařazen do databáze HK ČR Katalog firem a členů v síti internetu, která je přístupná pro všechny OHK a Živnostenská společenstva z celé ČR.
             • má bezplatné zviditelnění svých webových stránek na stránkách OHK Blansko.

Mohu se stát členem OHK Blansko a kolik mě to bude stát?

Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory, platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok, je-li fyzickou osobou a 5 000 Kč/rok, je-li právnickou osobou. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.
Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Žádost o členství

Přihláška za člena ke stažení
     doc 166,5 kb ZDE
Návrat na obsah