Členství v komoře - Ohk Blansko 2020

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členství v komoře

Členství v komoře
Okresní hospodářská komora Blansko je nevládní neziskovou organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. Členství v OHK Blansko umožňuje firmě a všem jejím zaměstnancům využívat služeb zdarma nebo s výraznou slevou.

Proč se stát členem?

            • člen je zvýhodněn výraznou slevou na všechny akce pořádané OHK Blansko.
            • je zvýhodňován slevami ve všech poskytovaných službách.
            • jsou mu přednostně zasílány informace.
            • je bezplatně zařazen do databáze HK ČR Katalog firem a členů v síti internetu, která je přístupná pro všechny OHK a Živnostenská společenstva z celé ČR.
            • má bezplatné zviditelnění svých webových stránek na stránkách OHK Blansko.

Mohu se stát členem OHK Blansko a kolik mě to bude stát?

Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory, platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok, je-li fyzickou osobou a 5 000 Kč/rok, je-li právnickou osobou. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.
Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Žádost o členství

Přihláška za člena ke stažení


kancelář Blansko , náměstí Republiky 1, 678 01 Blansko
4. patro , MěÚ Blansko
Trávníková Renata, vedoucí kanceláře
úřední den : středa , 9:00 – 15:00 hodin
Mob: 734 546 789
E-mail: ohk-blansko@seznam.cz
kancelář Boskovice, Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice
přízemí, MěÚ Boskovice
Trávníková Renata, vedoucí kanceláře
úřední den : pondělí , 9 :00 – 15:00 hodin
Mob: 734 546 789
E-mail: ohk-blansko@seznam.cz
Jiří Chlup 2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky